Samen tot een oplossing komen die werkt?

Is er tussen jullie als werkgever en werknemer een conflict of heerst er een gevoel dat er iets sluimert? Arbeidsmediation is voor jullie dan het middel om te komen tot een oplossing die werkt.

ANGST VOOR EERLIJKHEID

Met het aangaan van een gesprek laten jullie beiden vaak het achterste van de tong niet zien. De arbeidsverhouding staat dit namelijk in de weg. Waar de medewerker bijvoorbeeld angst heeft voor ontslag is de organisatie juist weer bang dat iemand zich landurig ziek zal melden. Natuurlijk zijn er genoeg andere voorbeelden te noemen die een angst vormen om volledig open en eerlijk te zijn.

VEILIGHEID OM TE SPREKEN

Voor beiden is een gevoel van veiligheid belangrijk om alles eerlijk uit te kunnen spreken. Wij bieden jullie dit gevoel doordat wij geen onderdeel van de organisatie zijn. Wij zijn hierdoor volledig onafhankelijk en onpartijdig. Wij begeleiden jullie om een open en eerlijk gesprek te voeren waarbij de onderste steen boven komt. Alleen dan zijn jullie klaar om samen te kijken naar een oplossing voor de toekomst.

SAMEN KOMEN TOT DE OPLOSSING

Bij exitmediation of mediation bij ontslagzaken staat de wens al vast om de arbeidsverhouding te willen ontbinden. Al is dit niet de insteek bij arbeidsmediation, echter kan dit wel de conclusie zijn die jullie trekken! Indien dit het geval is kan dit traject naadloos aansluiten.

Gelukkig zien wij in de meeste gevallen dat partijen er wel samen uitkomen. Vaak is het zelfs niet nodig om aanvullende afspraken te maken en is "elkaar weer begrijpen" al voldoende. Mochten jullie tot een oplossing komen waarbij afspraken wel op papier komen te staan verzorgen wij dit natuurlijk voor jullie.