Geschillen bij nalatenschapverdeling

Ruzie over de verdeling van de erfenis? Dan willen wij jullie allereerst condoleren met het verlies van jullie dierbare.

Als ervaringsdeskundige kennen wij dat de snelheid waarmee beslissingen kort na het overlijden genomen moeten worden. Samen met de emotie van het verlies kan dit zorgen voor onenigheid, ruzie en onderlinge verdeling tussen jullie als nabestaanden.

Als er verdeling heerst tijdens de verdeling

De ideale situatie zou zijn dat jullie het over alles eens zouden zijn met elkaar. Dit is natuurlijk niet altijd het geval. Er onstaat wrijving en onbegrip waardoor emoties al snel de overhand krijgen tijdens jullie gesprekken. Waren de verstandhoudingen voor het overlijden al niet goed? Dan zorgt dit voor extra risico tot escalatie.

Door het steeds hoger oplopen van de kwestie komen jullie er samen niet meer uit. De erfenis uiteindelijk laten verdelen door een rechter is niet alleen een langdurig en kostbaar traject. Ook is er het risico dat jij de zaak verliest, met alle gevolgen vandien.

Respect voor de laatste wil

Mediation is een goed alternatief om er samen uit te komen. Als onafhankelijke procesbegeleider staan wij jullie bij om de emotionele gesprekken met elkaar in goede banen te leiden. Met het ontstaan van wederzijds begrip zullen jullie onder onze begeleiding richting een oplossing werken. Eenmaal tot een oplossing gekomen kunnen wij gemaakte afspraken voor jullie vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Met eerbied en respect voor de laatste wil van overledenen is jullie conflict tot een einde gekomen. Dit geeft jullie uiteindelijk de kans om te beginnen met de verwerking van het verlies.

Kom in contact met onze mediator om het verdelen niet te laten leiden tot verdeeldheid