Bonje in het familiebedrijf

Dubbele (ont)lading

Is er bonje binnen het familiebedrijf? Een zakelijk conflict wat de familie uit elkaar trekt of juist een conflict binnen de familie wat de zaak om zeep aan het helpen is? Welke kant het ook op werkt, het zorgt altijd voor een dubbele lading. Zakelijk en privé zijn in jullie geval onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit maakt het geheel complex, extra pijnlijk en emoties lopen hierdoor flink op.

De extra dynamiek en het persoonlijke karakter van jullie geschil maakt het enorm lastig samen tot een oplossing te komen. Een hevige strijd in de rechtbank voeren en 's avonds weer met z'n allen aanschuiven bij het familiediner willen jullie dan ook graag voorkomen. Probeer jezelf de ontlading eens voor te stellen als jullie er samen uit kunnen komen...

De geesten van het verleden, heden en de toekomst

Wij zijn gespecialiseerd in zowel zakelijke conflicten als familiekwesties. Vanuit deze gecombineerde expertise kunnen wij jullie goed begeleiden richting een oplossing.

Zo kijken wij samen met jullie naar de historie, visie en het toekomstbeeld van jullie familiebedrijf. De emoties die hierbij komen kijken, vanuit zowel het zakelijke- als het familiare aspect, zullen hierbij uitgebreid aan bod komen.

Het blijft mooi binnen de familie

Doordat jullie inzicht krijgen in de overeenkomsten en verschillen in hoe jullie naar zaken kijken ontstaat er begrip. Dit begrip vormt weer de basis om samen op een positieve manier te bouwen aan een oplossing die door alle partijen gedragen worden. Als jullie het helemaal eens zijn geworden is het tijd om de hand erop te schudden en/of de afspraken vast te laten leggen in een overeenkomst.

Naast mediation bieden wij ook coaching voor ondernemers en kijken wij met "Samen Slimmer" naar de procesmatige kant van de onderneming. Expertise die niet alleen tijdens maar ook na de mediation van pas kan komen.

Indien jullie na afloop van de bemiddeling van aanvullende diensten gebruik wensen te maken ontvangen jullie hiervoor een speciaal voorstel. Want ook wij houden graag zaken binnen de familie...