B2B INCASSOMEDIATION

Bij B2B incassomediation is het een kwestie van centen tussen bedrijven... De doelstelling blijft het uitstaande factuursaldo voldaan te krijgen, echter met oog voor jullie zakelijke relatie.

Een kwestie van centen

Telkens weer loze beloften door de telefoon. Voor jullie gevoel is er alle ruimte gegeven om samen tot een oplossing te komen. Een incassobureau inschakelen lijkt nu nog de enige optie, maar wat gaat dit doen met de zakelijke verstandhouding?

INCASSOMEDIATION

Wij zijn geen incassobureau waarbij rechtstreeks contact tussen jullie verbroken wordt. Wij zijn juist bemiddelaar en vertrouwenspersoon in jullie gesprek over de uitblijvende betaling. Onze vertrouwelijkheid en neutraliteit zorgen ervoor dat wij in vertrouwen genomen worden. Wij gaan in op de dieper liggende reden die schuilgaan achter het niet betalen van de openstaande rekening.

Een gevoel van schaamte is vaak de oorzaak dat mensen en organisaties de werkelijke reden niet prijsgeven. Redenen die veelal juist wel zorgen voor begrip voor de situatie. Begrip zorgt er hierbij weer voor dat constructief kijken naar een haalbare oplossing mogelijk is.

"NO CURE, NO PAY"

Incassomediation is op basis van "no cure, no pay". Jullie hebben dus niets te verliezen en een hardere toonzetting door het inschakelen van een incassobureau of deurwaarder kan altijd nog!


Indien tot incasso wordt overgegaan komen de kosten voor rekening van de debiteur volgens de geldende percentages van de "Wet Incasso Kosten".