Hoe werkt mediation?

Wat is mediation?

Bemiddeling in conflicten met behulp van een onafhankelijk persoon (de mediator) die jullie begeleidt in communicatie & onderhandeling om samen tot een oplossing te komen. Zo simpel is eigenlijk de uitleg van mediation, werkt het dan ook zo simpel in de praktijk?

Hoe werkt mediation?

In theorie klinkt het simpel. Er komt "een scheidsrechter" bij zitten en jullie komen samen tot een oplossing. In de praktijk zitten er echter nog wel wat stappen tussen. Een kort overzicht van wat jullie kunnen verwachten.

Aanmelding van jullie zaak

Is de ander wel/niet op de hoogte van jouw wens tot mediation? Geen nood als je dit niet durft of er tegenop ziet! Wij kunnen dit ook voor je doen. Wij leggen dan gelijk in het kort uit hoe alles werkt en het is voor jou een drempel minder.

Iedereen aan boord? Dan plannen we een afspraak op een neutrale locatie bij jullie in de buurt. Naast de afspraakbevestiging ontvangen jullie de mediationovereenkomst per mail.

Vrijblijvende intake

De gratis & vrijblijvende intake zal gebeuren aan de hand van de mediationovereenkomst die jullie thuis al rustig door hebben kunnen nemen. We staan extra stil bij de volgende punten:

  • Onze rol van MfN-registermediator
  • Vrijwilligheid, Vertrouwelijkheid & Geheimhouding
  • Kosten & Kostenverdeling
  • Vastlegging resultaat mediation & tussentijdse afspraken

Voor het gezamelijk ondertekenen van de overeenkomst toetsen wij of aan de volgende basisvoorwaarden wordt voldaan.

Neutraliteit & onpartijdigheid

Onze neutraliteit en onpartijdigheid is erg belangrijk. Wij kunnen alleen ons werk goed doen als wij geen oordeel hebben over het conflict of enig belang hebben bij een oplossing.

Vrijwilligheid, vertrouwelijkheid & geheimhouding

Jullie Vrijwilligheid in deelname en de vertrouwelijkheid van alles wat ter tafel komt is een voorwaarde om met mediation te kunnen starten of deze voort te zetten. Vertrouwelijkheid is hierbij gewaarborgd met de, in de overkomst opgenomen, geheimhoudingsverklaring. Alleen met akkoord van de ander mogen externen deelnemen aan de mediation of de inhoud met hen besproken worden. Hiervoor kan een aparte geheimhoudingsverklaring opgesteld worden als jullie dit willen.

Zijn we klaar voor de start?

Willen jullie van start en is er aan alle voorwaarden voldaan? Dan ondertekenen we de overeenkomst en gaan we gelijk door met de eerste mediationsessie. Wordt er echter aan 1 of meerdere voorwaarden niet voldaan dan zullen wij jullie adviseren niet met de mediation te starten. Als jullie het eens zijn met dit advies stoppen we direct met de mediation. Het zou namelijk zonde zijn als de kwestie zou verergeren door het inzetten van het verkeerde middel om het op te lossen.

DE MEDIATION SESSIES

Tijdens de gesprekken hanteren wij een vaste structuur. Hierbij zorgen wij ervoor dat jullie beiden alle standpunten naar voren kunnen brengen en de andere deze hoort en begrijpt. Daarnaast zullen wij jullie inzicht en/of richting geven in:

  • Eigen gedrag / bevordering van de-escalerend gedrag
  • De wijze van (onderlinge) communicatie
  • De kern van het geschil & werkelijke belangen

Met het inzichtelijk krijgen van de kern van het geschil en de werkelijke belangen ontstaat een basis tot onderhandelen. Om creativiteit en de sfeer van de onderhandelingen te stimuleren zullen wij ook structuur geven aan deze fase van de bemiddeling. Hebben jullie een oplossing gevonden waar jullie beiden achter staan? Dan is het tijd voor de afronding.

DE AFRONDING

Als jullie een oplossing hebben gevonden zullen wij jullie overwegingen en de oplossing in een verslag en/of (vaststellings-) overeenkomst opnemen. Willen jullie juridisch bindende afspraken maken? Dan adviseren wij een vaststellingspovereenkomst. Iets wat jullie beiden houvast kan geven voor het nakomen van de gemaakte afspraken. Tot slot zullen wij de mediation schriftelijk beëindigen en komt daarmee een definitief einde aan jullie kwestie.