ONTSLAGZAKEN & EXITMEDIATION

Is de relatie tussen jullie, als werkgever en werknemer, dermate aangetast dat afscheid van elkaar nemen de beste optie is? Exitmediation helpt jullie het gehele traject van melding tot ondertekening.

ONTSLAGPROCEDURE

Een ontslagprocedure via de kantonrechter of het UWV is lang en slepend. Naast langdurige onzekerheid voor jullie beiden over de toekomst lopen de juridische kosten ook erg hoog op. Eindelijk een uitspraak? Dan is er voor beiden ook nog de optie om in beroep te gaan, iets wat voor de vernieuwing van het ontslagrecht in 2015 onmogelijk was voor medewerkers.

Al met al kan deze procedure jaren gaan duren. Als dat afscheid er al van komt, want met deze ontslagprocedure is ook de uitkomst ervan uit handen gegeven.

wederzijds goedvinden

Een vorm van ontslag waarbij jullie zelf de regie in handen houden is ontslag op basis van wederzijds goedvinden. Hierbij komen jullie een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst overeen waarbij jullie samen de voorwaarden bepalen.

Zelfs het recht op WW-uitkering behouden is hierbij voor de medewerker mogelijk mits deze overeenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoet. De medewerker moet alleen wel instemmen met het afscheid....

Instemming van de medewerker

Hoe gaan jullie de medewerker overtuigen om in te stemmen? Alleen een ontslagvergoeding bieden is in de meeste gevallen niet voldoende. Het verlies van baanzekerheid heeft een grote impact op de medewerker en er komen veel emoties bij kijken. Een veel voorkomende emotie bij medewerkers is boosheid vanuit onbegrip. Na "jaren trouwe dienst" heerst een gevoel van onrecht wat hem of haar wordt aangedaan.

Ondanks goede financiële compensatie zijn deze emoties vaak de reden om niet in te stemmen met het afscheid. Géén overeenstemming maar de boodschap ligt wel op tafel? Hoe zou u reageren als dit u zou overkomen?

Exitmediation

Onze ervaring in HR-advies & Recruitment maakt ons een expert op het gebied van (on)gewenst verloop van medewerkers. Expertise die, samen met onze begeleiding, jullie kan helpen om samen snel en respectvol tot een afscheid te komen met overeenstemming over de voorwaarden ervan.

Wij stellen, op basis van jullie afspraken, de vaststellingsovereenkomst op. Tot het moment dat jullie hieronder je handtekening zetten blijven alle opties open. Ook tijdens de wettelijke bedenktijd van 14 dagen blijven wij jullie achtervang indien de medewerker op de afspraken terug zou willen komen op basis van het herroepingsrecht.

HOE SNEL MOGEN WIJ HELPEN?

Hoe snel wij jullie kunnen helpen? Meestal zitten we binnen 2 weken al met elkaar aan de mediationtafel. Met gemiddeld 2 à 3 sessies van gemiddeld anderhalf uur is het proces binnen enkele weken afgerond. Hiermee komt voor jullie snel een einde aan de onzekerheid. De vraag is dus, hoe snel mogen wij jullie helpen?